ΑΛΑΤΑ ΙΜΑΛΑΪΩΝ

Λάμπες και αρωματοδοχεία από Κρυσταλλικό Αλάτι Ιμαλαΐων που μπορεί να θεωρηθεί ολιστικό, θρεπτικό, αμετάβλητο, φυσικό αλάτι που κρυσταλλοποιείται μέσα στη γη.