ΑΡΓΙΛΛΟΣ

Εκμεταλλευτείτε τις καταπληκτικές, γνωστές από την αρχαιότητα, ιδιότητες του πράσινου αργίλου.