Προσωπικά δεδομένα

Το letsgobio.gr αναγνωρίζει την σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του  και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Η διαχείριση από το letsgobio.gr και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από το letsgobio.gr περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού του καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν.3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Το letsgobio.gr μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του, μόνον εάν τα παραπάνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικιοθελώς.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στο letsgobio.gr έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεση τους στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Για την καταχώρηση οποιασδήποτε παραγγελίας προϊόντος και την επεξεργασία της παραγγελίας του πελάτη από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ΔΕΝ είναι απαραίτητη η εγγραφή του νέου χρήστη (πελάτη) στο ηλεκτρονικό κατάστημα letsgobio.gr.

Στοιχεία Οnline Καταστήματος : Let's Go Bio

Επωνυμία:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΦΜ: 037136722

ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ [1173] , ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ [1173]

EΔΡΑ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 43-47

ΓΕΜΗ: 002303701000